Wachtwoord resetten

Menu
Inloggen
Your search results

Portugal bevolking

september 15, 2019 by admin

Portugal is enkele malen groter dan Nederland. Het land telde echter in 2016 circa 10.834.000 inwoners. Dit zijn een stuk minder inwoners dan Nederland heeft; de bevolkingsdichtheid is dan ook gering. De meeste Portugezen wonen in de kuststreek tussen Lissabon en Spanje, waardoor dit een dichtbevolkt gebied is. Meer dan 10% van de bevolking woont in de steden Lissabon en Porto, terwijl de helft van de bevolking in kleine plaatsen woont.

Naar schatting wonen zo’n 3 miljoen Portugezen in het buitenland. Dit heeft onder andere te maken met de economie. Maar ook is een grote groep Portugezen, die afstamt van vroegere kolonies, teruggegaan naar het moederland.

Portugal kent door de vroegere koloniën een variëteit aan nationaliteiten. Door de dekolonisatie zijn vele immigranten uit de voormalige koloniën naar Portugal getrokken. De immigratie is alleen maar toegenomen sinds de toetreding van Portugal tot de Europese Unie. Een overgroot deel van de immigranten is afkomstig uit andere Portugeestalige landen, waar een gelijkende religie en cultuur heerst. Dit heeft ervoor gezorgd dat Portugal niet veel problemen kent rondom immigratie.

Ook zijn er immigranten afkomstig uit andere Europese landen; zij overwinteren in Portugal of wonen er permanent.