Flora en Fauna

Zoekveld

Flora en fauna
Van Italië wordt beweerd dat het land de meeste soorten bloemen en planten heeft van Europa.
Hier groeien en bloeien veel bomen en planten die bij ons niet te vinden zijn. De weelderige plantengroei in parken en tuinen is indrukwekkend en vormen vaak een mooi geheel met de waterpartijen en fonteinen, de architectuur en de beelden. Typerende flora van Italië zijn palmen, pijnbomen, cipressen, magnolia's en oleanders. Veel van de bomen en planten die we in tuinen en parken aantreffen, zijn echter niet inheems en zijn in het wild niet te vinden.
Oorspronkelijk was Italië een dichtbebost land, maar een groot deel daarvan is in de loop der eeuwen weggekapt of -gebrand. Dit begon al in de oudheid. Op de boomloze berghellingen in het binnenland groeien nu hoofdzakelijk grassen en kruiden. De hellingen worden al eeuwen begraasd door koeien, schapen en geiten. Bij de kust, waar de hellingen warm zij, is wintergroen struikgewas te vinden van harde en sterke bomen en planten. In dit mediterrane struikgewas vinden we onder andere lage mastiekboompjes, aardbeiboompjes, zonneroosjes, mirte, wolfsmelk, gaspeldoorn en rozemarijn. Daarnaast zijn er steeneiken, steenlindes en jeneverbessen en vijgcactussen te vinden.
Omdat olijfbomen bestand zijn tegen veel weerstomstandigheden zijn deze vaak op de ontboste hellingen aangeplant. Toch beschikt Italië nog steeds over ongeveer tweemaal zo veel bossen als Nederland.
Langs de Italiaanse kusten treffen we veel pijnboombossen (pinetà) aan. Deze bestaan uit zeedennen, aleppodennen en parasoldennen. In de wat koelere streken groeien eiken, beuken, kastanjes, lijsterbessen, iepen en esdoorns.

Fauna
Ook de dierenwereld is rijk vertegenwoordigd in Italië. In bepaalde gebieden leven zelfs wolven en beren. U hoeft echter niet bang te zijn dat ze u zullen verrassen: ze worden voortdurend geregistreerd en in de gaten gehouden, ook ter bescherming van de bevolking. Lynxen, vossen, marmotten, gemzen en wilde geiten leven in de Alpengebieden. Ook roofvogels als de adelaar, de havik, de buizerd, de valk en de kiekendief, en dieren als slangen en hagedissen komen in Italië voor.

Er zijn verschillende nationale natuurparken in Italië waarbinnen flora en fauna worden beschermd.