Disclaimer

Zoekveld

 

 DISCLAIMER

Overwinteren.nl is een portal voor de verhuur en verkoop van vakantieaccommodaties en actieve reizen en is eigendom van en wordt beheerd door Koyaan Internet Services te Dordrecht. Overwinteren.nl geeft op haar website adverteerders de gelegenheid te adverteren. Adverteerders maken zelf de inhoud van een advertentie aan en zijn verantwoordelijk voor de juistheid en het up to date houden van de gepubliceerde informatie. Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden bij het ontwerp en samenstellen van de websites waarvan Koyaan Internet Services de eigenaar is en welke wij beheren, is het mogelijk dat de informatie die er op wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Ook bij het overnemen van informatie of door welke technische storingen dan ook kunnen buiten onze controle fouten ontstaan en gegevens niet volledig of onjuist weergeven worden.

Koyaan Internet Services kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en voorkomende gegevens op de internetpagina’s en sluit alle aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik daarvan. Eveneens zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de verstrekte informatie, onjuiste gegevens, product of enige dienst genoemd in de publicaties op haar websites. Wij raden de websitebezoeker/ster altijd aan onafhankelijke inlichtingen in te winnen alvorens gebruik te maken van de informatie, gegevens, product of dienst welke door middel van de publicaties op onze websites verkregen is.

COPYRIGHT De content op al onze websites alsmede de intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechtelijke beschermde werken of andere op onze sites opgeslagen informatie komt toe aan en blijft berusten bij Koyaan Internet Services. De toegang tot onze websites geeft geen recht om deze informatie te verveelvoudigen en/of verspreiden en mag op geen enkele wijze worden opgeslagen of in enige vorm via eigen netwerk gepubliceerd of gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van Koyaan Internet Services.

COOKIEVERKLARING:

Ter verbetering van het gebruiksgemak en prestatie van deze website en daarbij behorende diensten, maakt overwinteren.nl gebruik van de volgende cookies:

  • Technische cookies om de website goed te laten functioneren;
  • Analyse & statistieken cookies voor het meten en analyseren van surfgedrag, waardoor de website kan worden geoptimaliseerd en verbeterd;
  • Affiliate marketing cookies om  transacties te registreren die via onze website zijn verwerkt en bij onze affiliate partners worden aangebracht

 Voor een optimale beleving van onze website, vragen wij u deze cookies te accepteren.