Wachtwoord resetten

Inloggen
Menu
Your search results

Disclaimer

april 18, 2019 by admin

Overwinteren.nl is een portal voor de verhuur en verkoop van vakantieaccommodaties en actieve reizen en is eigendom van en wordt beheerd door REBEL Internet BV te Dordrecht. Overwinteren.nl geeft op haar website adverteerders de gelegenheid te adverteren. Adverteerders maken zelf de inhoud van een advertentie aan en zijn verantwoordelijk voor de juistheid en het up to date houden van de gepubliceerde informatie. Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden bij het ontwerp en samenstellen van de websites waarvan REBEL Internet BV de eigenaar is en welke wij beheren, is het mogelijk dat de informatie die er op wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Ook bij het overnemen van informatie of door welke technische storingen dan ook kunnen buiten onze controle fouten ontstaan en gegevens niet volledig of onjuist weergeven worden.

Overwinteren.nl kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en voorkomende gegevens op de internetpagina’s en sluit alle aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik daarvan. Eveneens zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de verstrekte informatie, onjuiste gegevens, product of enige dienst genoemd in de publicaties op haar websites. Wij raden de websitebezoeker/ster altijd aan onafhankelijke inlichtingen in te winnen alvorens gebruik te maken van de informatie, gegevens, product of dienst welke door middel van de publicaties op onze websites verkregen is.

COPYRIGHT De content op al onze websites alsmede de intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechtelijke beschermde werken of andere op onze sites opgeslagen informatie komt toe aan en blijft berusten bij REBEL Internet BV. De toegang tot onze websites geeft geen recht om deze informatie te verveelvoudigen en/of verspreiden en mag op geen enkele wijze worden opgeslagen of in enige vorm via eigen netwerk gepubliceerd of gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van REBEL Internet BV.

COOKIEVERKLARING:

Ter verbetering van het gebruiksgemak en prestatie van deze website en daarbij behorende diensten, maakt overwinteren.nl gebruik van de volgende cookies:

  • Technische cookies om de website goed te laten functioneren;
  • Analyse & statistieken cookies voor het meten en analyseren van surfgedrag, waardoor de website kan worden geoptimaliseerd en verbeterd;
  • Affiliate marketing cookies om  transacties te registreren die via onze website zijn verwerkt en bij onze affiliate partners worden aangebracht

Voor een optimale beleving van onze website, vragen wij u deze cookies te accepteren.

PRIVACYVERKLARING

Als verhuurder of huurder, en ook iedereen die op de een of andere manier contact met ons heeft (gehad), zijn al uw persoonsgegevens bij ons in goede handen.

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG, of in Europa bekend als GDPR).

Persoonsgegevens worden gebruikt om advertenties op te maken, te bemiddelen bij de huur/verhuur van accommodaties, dit te administreren en om met u te communiceren als (toekomstige) klant.

Heeft u zich opgegeven voor onze nieuwsbrief, dan zullen wij uw gegevens alleen daarvoor gebruiken en nergens anders voor. U kunt zich altijd afmelden voor de nieuwsbrief, waarna wij de verzending zullen stopzetten.

Gegevens worden voor een periode van vijf jaar bewaard, dit om onze klanten de mogelijkheid te geven een stopgezette advertentie weer te activeren. Verder worden gegevens bewaard voor de termijn waaraan wij door de overheid zijn gebonden, zoals facturen enz.

De gegevens zijn alleen beschikbaar voor medewerkers van REBEL Internet BV.

Gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij daar een wettelijke verplichting voor bestaat. Zoals bijvoorbeeld het opgeven van een belastingnummer in het buitenland als de belasting is verlegd naar REBEL Internet BV (Intracommunautaire aangifte voor de omzetbelasting).

Heeft u vragen of klachten over het bewaren van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat altijd per e-mail aan ons melden: [email protected]